TILAA AIKA ARKEEN TAI VIIKONLOPULLE!

Siis ihan oikeesti, kuka muka tarvii ammattijärjestäjää!

08.08.2022

Vaikka ajateltaisiin, että kaikki osaa järjestää ja laittaa kotinsa, niin näinhän asia ei ole, kaikki eivät osaa, kykene tai halua järjestää tavaroitaan ja kotiaan omatoimisesti tai esimerkiksi läheisen ihmisen kanssa, kaikilla ei edes ole sitä läheistä käytettävissä. Läheisen ihmisen kanssa järjestäessä tilanne on erilainen kuin ulkopuolisen ikään kuin puolueettoman ihmisen kanssa työtä tehdessä. Ammattijärjestäjä osaa ottaa eri tavalla huomioon tapojasi toimia tai mahdollisia rajoitteitasi ja miettiä sitä kautta mahdollisimman toimivia ratkaisuja juuri sinulle. Hän suhtautuu tavaroihisi neutraalisti, hänellä ei ole muistoja ja tunteita tavaroitasi kohtaan kuten lähellä olevilla ihmisillä saattaa olla.

Kodeissa on tarvetta ammattijärjestäjän palveluille, mutta palvelu on edelleen jossain määrin tuntematon, lisäksi siihen liittyy ennakkoluuloja, niin kuin usein tuntemattomien asioiden kanssa käy. Palvelun ostaminen ei ole aina helppo asia, päätöksentekoon vaikuttaa oman epävarmuuden tunteen ja häpeänkin lisäksi ulkopuoliset paineet ja mielipiteet - esimerkiksi siitä, että ihan itse pitäisi pärjätä. Mietinnässä on, uskallanko, voinko, haluanko, mitä ystävät sanoo ja miten perhe suhtautuu - ymmärtävätkö, että tämä epäjärjestys kalvaa ja häiritsee minua, että haluan muutosta. Toisaalta en edes halua puhua koko asiasta.

"Et sä mitään ammattijärjestäjää tarvii, sen kun alotat sen järjestämisen"

Erittäin yleistä on, ettei epäjärjestyksestä kärsivä tiedä mistä aloittaa järjestäminen tai miten jatkaa järjestämistä alun jälkeen, jos ja kun on alkuun päässyt. Usein asia jää yritykseksi, aloitettu asia uudeksi kasaksi pöydälle tai lattialle odottamaan uutta inspiraatiota. Työn eteneminen onkin usein toinen suuri kompastuskivi. Varsin usein saa kuulla asiakkaan sanovan jo alkumetreillä "tähän tämä olisi minulta jäänyt, en olisi tiennyt miten jatkaa".

Kotien epäjärjestykset ovat monenlaisia, pienestä epäjärjestyksestä suureen kaaokseen, jota asukas ei enää hallitse. Liiallinen tavaramäärä aiheuttaa monenlaisia haittoja: tapaturmariskin kasvamisen, pölyhaittoja, suurentuneen paloriskin ja -kuorman, tuhohyönteisiä, asumismukavuuden katoamisen ja häpeän omasta kodista, jopa eristäytymistä muista ihmisistä. Kodin epäjärjestyksellä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi sosiaalisen aseman kanssa, koteihin mahtuu elämän koko kirjo tässäkin suhteessa, niin kuin elämässä yleensäkin.

Epäjärjestys saattaa kohdistua johonkin tiettyyn tavararyhmään, voi vallata periaatteessa minkä tahansa tilan kodista tai koko kodin. Pitkään samassa kodissa asuneilla voi olla vuosikymmenien aikana kertyneitä tavarakasoja, aikuistuneiden ja poismuuttaneiden lasten tarpeettomat tavarat saattavat olla edelleen tallessa omissa huoneissaan ja varastotiloissa. Kuolinpesän läpikäyminen voi olla ylitsepääsemätön urakka, muutto on tilanne, jolloin moni herää ylimääräisten tavaroiden olemassaoloon, joskus jopa vasta muuton jälkeen, kun laatikot ovat olleet kuukausia jopa vuosia purkamatta.

Epäjärjestyksellä on monenlaisia taustoja ja tekijöitä. Taustalla voi olla esimerkiksi ajanpuute, nepsy-häiriöt (liittyvät esimerkiksi ADHD ja autisminkirjoon), masennus, puolison tai perheen välinpitämättömyys järjestyksen ylläpitoon, fyysinen sairaus, osaamattomuus, melkein mikä vain. Yhteistä kaikille voisi kuitenkin sanoa olevan sen, että epäjärjestyksen kanssa yleensä eletään pitkäänkin ja siitä on haittaa jollain tasolla. Yleinen mieltä painava haitta on häpeä kodista, kotihäpeä, ei haluta kutsua vieraita kotiin tavarakasojen tai epäjärjestyksen keskelle. Tavarat tuntuvat taakkana mielessä, aiheuttavat epämääräistä levottomuutta ja apeutta. Ehkä suurin helpotus järjestyksen löytymisessä, tai sitä kohti matkalla olemisessa yleensä onkin henkinen helpotus, tavarataakan putoaminen, yleinen selkeyden tunne.

Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia laidasta laittaan ja esimerkiksi järjestelmällisyys ei ole kaikkien vahvuus. Uusia asioita, rutiineja ja tapoja voi kuitenkin harjoitella. Tavaroiden sopiva määrä ja järjestyksessä pitäminen voi olla harjoittelun kohde siinä missä mikä tahansa muukin taito. Kaikista ei tule virtuoosimaisia pianisteja, vaikka kuinka harjoittelisi ja sama pätee järjestyksen ylläpitoonkin. Tavoitteetkin voivat olla erilaisia ja aina on mahdollista suoriutua tasolle, johon itse on tyytyväinen. Koti ja sen järjestys tehdään itselle, ei ystäviä, äitiä tai naapureita varten.

"No hei, ihan oikeesti, ihan pöhköö maksaa jollekin tommosesta hommasta"

Ammattijärjestäjän työ on harvoin purkkien ja purnukoiden yhtenäistämistä, yhteensopivien säilytyslaatikoiden ostamista, pikku piiperrystä - toki se voi sitäkin olla, mutta yleensä työ on raivaamista, tavaroiden läpikäymistä ja turhan tavaran poistamista asiakkaan kanssa, järjestyksen luomista asia/kaappi/huone kerrallaan. Loogisten ja selkeiden kokonaisuuksien luomista tavara kerrallaan. Ammattijärjestäjä opastaa ja auttaa luomaan selkeämpää ja samalla turvallisempaa kotia - tai vaikkapa toimistoa, useat järjestäjät toimivat myös yrityksissä - periaatteessa missä vaan, missä on materiasta johtuvaa kaaosta ja epäjärjestystä.

Ammattijärjestäjän palvelut voisi kategorisoida hyvinvointipalveluksi, jolla on parhaimmillaan pitkävaikutteinen positiivinen jalanjälki asiakkaan elämässä. Ammattijärjestäjän käynti tai käynnit on vähintäänkin eteenpäin vievä, kenties jonkin asiakasta pitkään kuormittaneen ajanjakson päättävä tapahtuma.

Jos tuntemasi ihminen kertoo sinulle tehneensä päätöksen käyttää ammattijärjestäjän palveluita, tai hän on käyttänyt sitä, hänellä on varmasti siihen hyvä syy ja hän on harkinnut asiaa tarkkaan, useimmiten myös pitkään. Kynnys pyytää joku omaan sekaiseen kotiin on suuri ja usein tuntemattomalle ihmiselle on helpompi kertoa tuntemuksiaan asiaan liittyen kuin läheiselle. Läheiset sisaruksetkin koetaan joskus henkilöiksi, joiden kanssa ei haluta tehdä järjestämistyötä omassa kodissa - "Se pyytäminen ja aikataulujen sovittaminen ja kuitenkin se arvostelee ja ihmettelee mun ratkaisuja ja tavaroita. Ei siitä kuitenkaan tule mitään".

Suomessa on itse oppineita sekä koulutettuja ammattijärjestäjiä. Ammattijärjestäjiä on koulutettu noin 10 vuoden ajan. Meillä koulutetuilla on oma yhdistys, Suomen ammattijärjestäjät ry, johon kuuluu noin puolet koulutetuista (n. 150 henkilöä). Yhdistys toimii aktiivisesti muun muassa jäsenien kouluttamiseksi eri osa-alueilla, jotka koskettavat jokapäiväistä työtä. Tulossa olevilla syksyn koulutuspäivillä on jälleen mielenkiintoinen ja monipuolinen koulutuskattaus.

Kun tarvitset apua elämäsi tavarakaaokseen, ota yhteyttä ammattijärjestäjään, jonka tunnet omaan tilanteeseesi ja itsellesi sopivaksi - siitä se lähtee liikkeelle ja olet askeleen lähempänä selkeämpää elämää. Tai järjestä ystävän tai sisaruksen kanssa, jos se tuntuu hyvältä. Tärkeintä, että sinun on hyvä olla kodissasi.


Haluatko kommentoida kirjoitusta? Klik